Română Magyar

Noutăţi

COMUNICAT DE PRESA – Petiţie inaintată ministerului muncii si ministerului finatelor
22.03.2018

Asociaţia Editorilor de Presă Locală şi Regională de Limbă Maghiară din România, cu sediul in Cluj-Napoca, asociaţie ai cărei membrii sunt editurile cotidianelor Bihari Napló – Oradea, Hargita Népe – Miercurea Ciuc, Háromszék – Sfântu Gheorghe, Népújság – Târgu Mureş, Nyugati Jelen – Arad, Szabadság – Cluj-Napoca, Szatmári Friss Újság – Satu Mare, am înaintat o petiţie Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, respectiv Ministerului Finanţelor Publice prin care solicităm concursul şi sprijinul pentru reconsiderarea dispoziţiilor prejudiciabile, adoptate prin OUG 79/2017, OG 4/2017 și OUG 3/2018, prin care s-a introdus obligativitatea colectării contribuţiilor sociale şi de sănătate la nivelul salariului minim pentru angajaţii part-time, şi in urma căruia angajatorul este obligat să suporte şi să achite, în numele angajatului, diferenţa de contribuţii, în cazul în care contribuţia de asigurări sociale ar fi mai mică decât cea stabilită de OUG 3/2018.

In temeiul solicitării noastre, încep prin a menţiona faptul că pentru difuzarea cotidianelor sus-menţionate la domiciliul abonaţilor, editurile se bazează fie pe reţele de difuzare proprii, fie pe firme de distribuţie a presei, in ambele cazuri numărul angajaţilor variind de la câteva zeci de persoane până la chiar 150 de angajaţi part-time. Difuzorii de presă sunt angajaţi cu 1-4 ore pentru că abonaţii ţin să primească ziarele dimineaţa, cât mai devreme. Altfel spus, daca un difuzor de presă ar fi angajat cu 8 ore, inevitabil o buna parte a ziarelor ar ajunge la clienţi prea târziu, ceea ce ar duce la nemulţumiri din partea cititorilor, respectiv la scăderea numărului de abonaţi şi implicit la pierderi materiale.

Suntem deci nevoiţi să utilizăm pentru această activitate, în procent covârşitor, salariaţi cu timp de muncă limitat, adică part-time chiar şi în orașe, ca să nu vorbim de zonele rurale, unde foarte multe persoane angajate cu 1-4 ore distribuie un maxim de 20-40 ziare. Angajarea acestora pentru distribuirea ziarelor in alte localități decât ceea în care distribuie in prezent (ca să fie angajaţi cu 8 ore), este practic imposibilă deoarece persoana angajată ar trebui să parcurgă o distanță de cel puţin 15–20 km in fiecare zi. În momentul de faţă, singura soluţie pe care o are o editura si un distribuitor de presa este desfiinţarea totală a reţelei de difuzare în zonele cu un număr redus de ziare si disponibilizarea angajaţilor.

Pe de altă parte, suntem pe deplin conştienţi că, printre alte deziderate, OUG 79/2017, OG 4/2017 și OUG 3/2018 urmăresc stoparea „muncii la negru”, respectiv a „muncii la gri”, obiective cu care suntem absolut de acord şi pe care de altfel le susţinem şi promovăm în materialele noastre. Însă, prin prisma celor prezentate mai sus, obligativitatea colectării contribuţiilor sociale şi de sănătate la nivelul salariului minim pentru angajaţii part-time este o măsură care ne aduce grave probleme financiare. Nici o entitate cu un astfel de profil – difuzare de presă la domiciliul abonaţilor – nu va fi in măsură să susţină din încasări aceste cheltuieli suplimentare. Astfel, în măsura în care actele normative pomenite mai sus vor rămâne în vigoare, acestea vor conduce la falimentarea societăţilor având ca obiect difuzarea presei scrise pe suport de hârtie, şi implicit pot duce la dispariţia presei scrise, in contextul in care cotidianele noastre sunt distribuite in proporţie de peste 80% pe baza de abonamente, prin difuzori de presă.

Pe baza celor expuse mai sus, credem că se impune reconsiderarea conţinutului actelor normative OUG 79/2017, OG 4/2017 și OUG 3/2018, şi găsirea unor soluţii adecvate pentru tipurile de activităţi unde sunt necesari, în exclusivitate sau preponderent, angajaţi cu normă redusă.

Balázs Bence

preşedintele asociaţei

Cluj-Napoca, 22 martie 2018.

Membri

H-Press Kft. – Háromszék
http://www.3szek.ro

Hargita Népe Kft. – Hargita Népe
http://www.hhrf.org/hargitanepe

Impress Kft. – Népújság
http://www.e-nepujsag.ro

Inform Media Kft. – Bihari Napló
http://digital.biharinaplo.ro

Inform Media Kft. – Szatmári Friss Újság
http://digital.frissujsag.ro

Occident Media Kft. – Nyugati Jelen
http://www.nyugatijelen.com

Szabadság Kft. – Szabadság
http://www.szabadsag.ro

Contacts

Asociaţia Editorilor de Presă Locală şi Regională de Limbă Maghiară

Adresa: 400009 Cluj Napoca, str. Napoca, nr. 16., jud. Cluj, România (Editura Szabadság)

Tel.: +40-264/596408, +40-264/596621

Fax: +40-264/596408, +40-264/597206

Web: http://www.lapkiadok.ro

E-mail: lapkiadok@gmail.com

Weblap.ro - Professzionális weblapkészítés HHRF - Magyar Emberi Jogok Alapítvány Romániai Magyar Linktár - erdélyi, romániai honlapok Transindex - Erdélyi netkatalógus