Română Magyar

Membri noi

Poate deveni membru de drept al Asociaţiei orice persoană juridică română, care prevede în conţinutul actelor sale constitutive ca obiect principal de activitate editarea de ziare sau alte publicaţii de limbă maghiară (întreprindere de presă care editează publicaţii cu o periodicitate cel puţin lunară). Pentru a deveni membru, persoana juridică trebuie să accepte scopurile Asociaţiei şi va trebui să plătească o cotizaţie lunară, stabilită de Adunarea Generală.

Asociaţia recunoaşte şi titlul de membru asociat. Poate deveni membru asociat orice fundaţie de presă, societate comercială care se ocupă cu difuzarea unor publicaţii de limba maghiară, agenţie de presă, care recunoaşte prevederile statutului. Membrii-asociaţi nu au drept de vot, dar pot să participe la consfătuirile Adunării Generale. Ei vor trebui să plătească doar 50% din cotizaţia stabilită pentru membrii de drept.

Aderarea la Asociaţie se face prin depunere a unei cereri de aderare. Primirea noilor membrii în Asociaţie are loc după ce solicitantul obţine 2/3 din voturile membrilor Colegiului Director.

Pentru alte informaţii sau pentru o copie a statutului vă rugăm să ne contactaţi.

Membri

H-Press Kft. – Háromszék
http://www.3szek.ro

Hargita Népe Kft. – Hargita Népe
http://www.hhrf.org/hargitanepe

Impress Kft. – Népújság
http://www.e-nepujsag.ro

Inform Media Kft. – Bihari Napló
http://digital.biharinaplo.ro

Inform Media Kft. – Szatmári Friss Újság
http://digital.frissujsag.ro

Occident Media Kft. – Nyugati Jelen
http://www.nyugatijelen.com

Szabadság Kft. – Szabadság
http://www.szabadsag.ro

Contacts

Asociaţia Editorilor de Presă Locală şi Regională de Limbă Maghiară

Adresa: 400009 Cluj Napoca, str. Napoca, nr. 16., jud. Cluj, România (Editura Szabadság)

Tel.: +40-264/596408, +40-264/596621

Fax: +40-264/596408, +40-264/597206

Web: http://www.lapkiadok.ro

E-mail: lapkiadok@gmail.com

Weblap.ro - Professzionális weblapkészítés HHRF - Magyar Emberi Jogok Alapítvány Romániai Magyar Linktár - erdélyi, romániai honlapok Transindex - Erdélyi netkatalógus