Română Magyar

Despre asociaţie

Asociaţia reprezintă aproape 90 la sută din piaţa cotidienelor de limbă maghiară din România!

Scopul principal al înfiinţării asociaţiei este facilitarea acţiunilor concentrate ale membrilor săi pentru păstrarea şi dezvoltarea presei de limbă maghiară din România. În momentul de faţă asociaţia reprezintă aproape 90 la sută din piaţa cotidienelor de limbă maghiară din România. Publicaţiile minoritare se confruntă cu nenumărate primejdii, cum ar fi de exemplu mediul economic precar, scăderea continuă a puterii de cumpărare şi nu în ultimul rând scăderea comunităţii maghiare din Transilvania.

Situaţia actuală îngreunează mult eforturile presei minoritare depuse pentru atingerea unui nivel corespunzător, în condiţiile concurenţiale ale pieţei. Ziarele de limbă maghiară au venituri mult mai mici din reclame decât ziarele româneşti. Acestea au nevoie de sprijin material şi juridic pentru asigurarea existenţei şi funcţionării lor în continuare.

Vom sprijini toate iniţiativele existente în interesul minorităţii maghiare din România şi cele referitoare la dezvoltarea presei în limba maternă. În cazul în care în România, Ungaria sau în alte ţări se manifestă intenţia sprijinirii presei de limbă maghiară din România, vom pune la dispoziţie experienţa noastră profesională.

Membri

H-Press Kft. – Háromszék
http://www.3szek.ro

Hargita Népe Kft. – Hargita Népe
http://www.hhrf.org/hargitanepe

Impress Kft. – Népújság
http://www.e-nepujsag.ro

Inform Media Kft. – Bihari Napló
http://digital.biharinaplo.ro

Inform Media Kft. – Szatmári Friss Újság
http://digital.frissujsag.ro

Occident Media Kft. – Nyugati Jelen
http://www.nyugatijelen.com

Szabadság Kft. – Szabadság
http://www.szabadsag.ro

Contacts

Asociaţia Editorilor de Presă Locală şi Regională de Limbă Maghiară

Adresa: 400009 Cluj Napoca, str. Napoca, nr. 16., jud. Cluj, România (Editura Szabadság)

Tel.: +40-264/596408, +40-264/596621

Fax: +40-264/596408, +40-264/597206

Web: http://www.lapkiadok.ro

E-mail: lapkiadok@gmail.com

Weblap.ro - Professzionális weblapkészítés HHRF - Magyar Emberi Jogok Alapítvány Romániai Magyar Linktár - erdélyi, romániai honlapok Transindex - Erdélyi netkatalógus