Română Magyar

Tagjaink

Inform Media Kft. – Bihari Napló

A Bihari Napló Bihar megye legnagyobb példányszámú magyar nyelvű napilapja, amely politikai szervezetektől és befolyásoktól független módon tájékoztat és biztosít teret a térség magyar nemzetiségű polgárai véleményének. A napilap hetente hatszor jelenik meg, hétfőn és szombaton 12 oldalas terjedelemben kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig 16 oldalon. A mindennapi oldalszám fele színes. Pénteken a laptest mellett színes műsormelléklet áll, emellett pedig időszakosan színes tematikus mellékletek is megjelennek.

Példányszáma naponta 14 100, pénteken pedig 22 300. Az előfizetők száma 12 000. A Bihari Napló tagja a Romániai Példányszám-auditáló Irodának (BRAT).

Kiadja az Inform Media Kft.

Az előfizetéses terjesztést saját hálózat végzi, és kismértékben a posta. A szabadárusítás magánterjesztők révén történik.

Felelős kiadó: Cătuneanu George

Főszerkesztő: Rais W. István

A szerkesztőség és a kiadó elérhetőségei:

Levélcím: 410346 Oradea, bulevardul Dacia, nr 34., jud. Bihor, România

Tel./fax: 0040–259/412727, 0040–259/415450 (szerkesztőség); 0040–259/418933, 0040–259/415450 (kiadóvállalat)

Web: http://digital.biharinaplo.ro

E-mail: biharinaplo@informmedia.ro, istvan.rais@informmedia.ro

Tagjaink

H-Press Kft. – Háromszék
http://www.3szek.ro

Hargita Népe Kft. – Hargita Népe
http://www.hhrf.org/hargitanepe

Impress Kft. – Népújság
http://www.e-nepujsag.ro

Inform Media Kft. – Bihari Napló
http://digital.biharinaplo.ro

Inform Media Kft. – Szatmári Friss Újság
http://digital.frissujsag.ro

Occident Media Kft. – Nyugati Jelen
http://www.nyugatijelen.com

Szabadság Kft. – Szabadság
http://www.szabadsag.ro

Elérhetőségeink

Romániai Magyar Nyelvű Helyi és Regionális Lapkiadók Egyesülete

Levélcím: 400009 Cluj Napoca, str. Napoca, nr. 16., jud. Cluj, România (Editura Szabadság)

Tel.: +40-264/596408, +40-264/596621

Fax: +40-264/596408, +40-264/597206

Web: http://www.lapkiadok.ro

E-mail: lapkiadok@gmail.com

Weblap.ro - Professzionális weblapkészítés HHRF - Magyar Emberi Jogok Alapítvány Romániai Magyar Linktár - erdélyi, romániai honlapok Transindex - Erdélyi netkatalógus